бақытсыздық

бақытсыздық
зат. misfortune, bad luck
несчастье

Kazakh-English dictionary. 2013.

Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Апатия — (гр. аpatheia – сезімсіздік, қызықпаушылық, ынтықсыз – бесстрастие) – парықсыз, талғаусыз жағдай (жай), мүддесіз болу, немқұрайды қарау. Ертедегі Грекияда киниктер мен стоиктер философиясында қуанышқа да, сол сияқты бақытсыздыққа да бірдей тыныш… …   Философиялық терминдердің сөздігі

  • ада қылу — (Қ орда: Сыр., Жал., Қарм.; Жамб.: Шу, Қорд.) бітіру, аяқтау. Біздің отряд жұмысын а д а қ ы л д ы (Жамб., Қорд.). [Ұйғырша ада қилмақ орындау, орындап болу (Уйг. рус. сл., 1961, 1 2). Ертедегі түркі жазба ескерткіштерінде ада қыл зиян келтіру,… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • қастерін тігу — (Түрікм.: Красн., Небид., Жеб., Ашх.; Орал, Чап.) өшігу, ашулану, қатерін тігу, қастық ойлау. Ол саған қ а с т е р і н т і г і п жүр (Орал, Чап.). Жарлының жалғыз ешкісіне қ а с т е р і н тігіп, 13 сағат тұтқынға алған Балақаевтікі бағытсыздық… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • шетін — (Сем., Шұб.) ойламаған жерден, төтенше. Адам жай уақыттағыдан гөрі осындай ш е т і н жағдайларда әуесқой келеді (М. Мағ., Көк кеп., 29). Өстіп жүргенде ш е т і н бақытсыздыққа ұшырады (Сонда, 124) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • бақталайсыздық — сын. Бағы жанбағандық, бақытсыздық. ≈ Б а қ т а л а й с ы з д ы ғ ы н а адам кейде өзі кінәлі сияқты …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • бойра — ет. жерг. Жасу, үгітілу, күйреу; салы суға кету. Өз басының бақытсыздығын ұмытқан. Қапелімшіл қасіретті емініп, б о й р а п, бүлініп қалмаған (І. Есенберлин, Алтын ат., 278) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • қапелімшіл — сын. жерг. Жайбарақат, бейқам, қамсыз жатқан. Өз басының бақытсыздығын ұмытқан. Қ а п е л і м ш і л қасіретті емініп, бойрап, бүлініп қалмаған (І.Есенберлин, Алтын ат., 278). Қ а п е л і м ш і л жүрегін, шыдамсыз жанын шоқтай күйдірген оның… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • тайқылық — зат. ауыс. Бақытсыздық, тәлейсіздік. Бәрін де маңдайымның т а й қ ы л ы ғ ы н а н көремін (Д. Досжанов, Жолбарыс, 47) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”